Reckless Ramps

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn Clarence của, Ryan "Sumo" Sumowski, xuống dốc gắn trên một chiếc xe ngựa được phát hành. Bạn sẽ dẫn sự suy giảm và làm cho nó đạt đến cuối mà không làm mất cân bằng hoặc chạm vào bất cứ điều gì.