Reckless Frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ếch này nhảy phải vượt qua một chiếc xe chết người đông đúc đường cao tốc và một con sông rừng bị nhiễm khuẩn và rùa. Cố gắng không để bị nghiền nát bởi bất kỳ bánh xe hoặc ảnh hưởng bởi nước. Nhận nó đạt đến đầu kia của toàn bộ màn hình màu xanh lá cây và nội dung.