Reaper of the Undead

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc xâm lược zombie đã ở đây và bạn phải ngăn chặn nó. Không ai khác có đủ điều kiện để có được nó, vì vậy bạn có một trách nhiệm nặng nề trên vai. Bạn sẽ phải thu thập các vũ khí khác nhau mà bạn sẽ có theo ý của bạn và sử dụng chúng một cách khôn ngoan để trả lại tất cả xác sống cho ngôi mộ của bạn.