Realistic Survival Zombie Warfare

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này của zombie nổi bật chủ yếu cho chủ nghĩa hiện thực của nó. Dựa trên đó, bạn sẽ có các tùy chọn khác nhau để thưởng thức nó. Bạn có thể chọn để tìm kiếm các đối tượng hoặc chỉ đơn giản là tồn tại cuộc bao vây của undead với sự giúp đỡ của một kho vũ khí đa dạng. Bạn cũng có tùy chọn nhiều người chơi nếu bạn muốn chia sẻ thời gian xấu.