Real Moto Stunts Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu tham vọng của bạn là để có được số lượng tối đa đồ uống cho kỹ năng của bạn, để làm cho họ không đơn giản là một vài nhào lộn. Trong trò chơi này, bạn phải đi cho họ, leo lên một đoạn đường nối và ngoài bắn vào không khí, hãy nhớ rằng bạn có một thời gian giới hạn. pacogames