Real Endless Tunnel Racing 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc tàu ở tốc độ đầy đủ cho đường cao tốc của tương lai. Thực hiện theo các viên ngọc sáng mà sẽ ăn năng lượng của bạn và phá hủy các mảng màu xanh, nhưng hãy cẩn thận của màu đỏ. Nếu bạn nhấn quá nhiều sẽ làm cho bạn phát nổ vào một ngàn miếng, đặc biệt là nếu trước đây bạn đã kích hoạt turbo. pacogames