Ready Set Candy!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ nói rằng kẹo có hại cho răng của bạn. Nhưng thay vì ăn chúng, bạn luôn có thể dành một khoảng thời gian nhóm chúng bởi hình dạng, màu sắc và ít nhất ba nhóm để xem cách họ biến mất và rơi kẹo thêm ... bạn không thể ăn.