Rapunzel's Secret Garden

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến bên trong khu vườn bí mật của Rapunzel. Để nhập, bạn phải mặc những cái nhìn đúng đắn. Một khi bên trong, giúp trang trí và chọn những gì bạn muốn ăn ngọt.