Rapunzel's Monthly Favorites

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel muốn thực hiện một "nằm phẳng" với các đối tượng hàng tháng mà bạn yêu thích. Nhưng trước khi lựa chọn và kết hợp thẩm mỹ, bạn phải chọn những quần áo mà đi cùng với nhiệm vụ và cũng là một trong những yêu thích tủ quần áo của bạn.