Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Rapunzel muốn thực hiện một "nằm phẳng" với các đối tượng hàng tháng mà bạn yêu thích. Nhưng trước khi lựa chọn và kết hợp thẩm mỹ, bạn phải chọn những quần áo mà đi cùng với nhiệm vụ và cũng là một trong những yêu thích tủ quần áo của bạn.