Rapunzel Twins Family Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel đã được mẹ. Nó có hai cặp song sinh và bạn phải dành sự chú ý như nhau. Cho chúng ăn và cung cấp cho họ tình yêu. Nhưng luôn luôn trong một môi trường tự do vi khuẩn, vì vậy sạch sẽ nó là rất quan trọng.