Rapunzel Summer Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vào mùa hè, nhiệt độ cao và mồ hôi, trang điểm là một nhiệm vụ phức tạp. Bạn cần phải biết mình đẹp, mà không cần qua đó người ta cảm thấy không thoải mái. Sau đó, các kiểu tóc và quần áo được lựa chọn có thể giúp đỡ. Rapunzel có kỹ thuật riêng của mình và rất bài học.