Rapunzel Scary Movie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel hôm nay có một cuộc hẹn với người phụ trách câu lạc bộ điện ảnh của trường. Vì vậy, ông đã quyết định đi giúp đỡ, làm sạch và làm bỏng ngô. Điều không được mong đợi là bộ phim được chiếu là đáng sợ, và Rapunzel không thể chịu đựng được. Giúp cô ấy bị ảnh hưởng để tránh màn hình mà không có cậu bé yêu thích nhận ra nó.