Rapunzel Real Makeover

Đang tải trò chơi...
Rapunzel "Tangled" là không thể nhận ra. Mụn nhọt, mụn đầu đen, pelitos ... rất cần một vẻ đẹp hiệp ước và nhiều pha chế vào mặt đang được trả lại vẻ đẹp.