Rapunzel Magic Tailor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel "Tangled" có một nhiệm vụ mới, tạo ra một trang phục đẹp cho Barbie và atusarle tóc trong suốt quá trình. ông hoặc có thể làm vướng víu trong nhiều bài tập về nhà? (Chas-chơi chữ!).