Rapunzel Hospital Recovery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Rapunzel đã giảm ngựa và cần sự giúp đỡ của bạn để chữa lành. thuốc Dale, nhìn gãy xương, đặt băng và tất cả mọi thứ bạn cần.