Rapunzel Ear Surgery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel bị nhiễm trùng tai, và cần một bác sĩ được cấp phép như bạn để giết anh ta tất cả vi khuẩn và để lại như xinh đẹp và sạch như tai từng mắc bệnh này.