Rapunzel Blooming Romance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Fynn đã hỏi Rapunzel một cuộc hẹn. Và cô ấy, hạnh phúc như một con gà gô, muốn gây ấn tượng. Vì lý do đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn lại với nhau giúp những bộ quần áo, kiểu tóc và trang điểm phù hợp nhất theo thứ tự mà việc bổ nhiệm được giải quyết thành công.