Rapunzel Be My Valentine

Đang tải trò chơi...
Ngày Valentine, Rapunzel và Flynn đã gặp năm yêu nhau và cung cấp cho bạn một số lời khuyên để làm cho đối tác của bạn hạnh phúc vô cùng trong một ngày quan trọng như vậy.