Rapunzel Autumn Fashion Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel được thẩm mỹ chuẩn bị cho sự xuất hiện của mùa thu. Cái gì đó không chỉ ảnh hưởng đến những bộ quần áo bạn nên mặc và phụ kiện. Tôi cũng phải xem thể hiện trong màu sắc và hoa văn của móng tay của bạn và trang trí nội thất. Tất cả điều này có để thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ, màu sắc mới và thay đổi bất thường của Rapunzel.