Rapunzel and Moana's Halloween Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel và Moana có kế hoạch để đi đêm nay cho một bên trang phục Halloween và quyết tâm để giành chiến thắng giải thưởng đầu tiên. Mà họ phải lựa chọn rất tốt quần áo và trang điểm mà sẽ bổ sung cho họ. Wonder Woman, công chúa Leia, Catwoman ... sự đa dạng là đáng chú ý.