Rangersteve.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Steve và bạn muốn trả thù. Bây giờ bạn có thể làm đi vào trận chiến trong thế giới này nguy hiểm đầy đủ của kẻ thù bằng súng tiểu liên, lịch sự của nhiều tùy chọn.