Rail Slide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắt các đường ray và trượt về đích, hãy nhớ rằng bạn phải thu thập các mảnh cực để làm cho của bạn phát triển. Nếu bạn đụng phải chướng ngại vật, nó sẽ trở nên nhỏ hơn và bạn sẽ không thể sử dụng đường ray mà không bị ngã.