Rail Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe bên trong mỏ để có được càng nhiều vàng như bạn có thể. Thay đổi đường sắt, nhảy hoặc cúi mình nếu cần thiết.