Rafting Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vâng lấy mái chèo và nhận được vào những giận dữ trong tìm kiếm của sông vịt. Thu thập bạn càng có thể, nhưng bạn phải cẩn thận với những đường cong sắc nét và với những tảng đá trên đường và gấu giận dữ. Rema như thể có một buổi sáng và nhận được đến cuối của con sông.