Radium Lite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một chuỗi dài mê cung mà qua đó bạn phải băng qua một vòng tròn nhỏ. Để đạt được điều này, bạn có thể khởi động một loại dây tiết kiệm sẽ đẩy chu vi về hướng mà bạn quan tâm. Tại một thời điểm nhất định, màu sắc của trò chơi sẽ thay đổi và cũng là hướng mà cả hai chuỗi đẩy. Atento!