Radioactive Pang

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một rò rỉ phóng xạ tại nhà máy. Bubbles đã hình thành nhân viên bảo vệ sẽ phải tiêu diệt lông mi, nhưng cẩn thận, bởi vì đối với mỗi bong bóng đòn sẽ được chia và sẽ không ngừng nảy bởi các bức tường cho đến khi tác động cuối cùng mà làm cho họ biến mất.