Radical Assault

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thú vị này, nhiệm vụ của bạn là đối mặt với những kẻ khủng bố sẽ phát sinh ở khắp mọi nơi, bắn họ, thu thập tất cả "vật phẩm" sẽ giúp đỡ, số tiền sẽ ngăn cản kẻ thù vi phạm hành vi bạo lực và trên tất cả, đừng quên nạp tiền một cách chắc chắn.