Rack' Em : 8 Ball Pool Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một hội đồng quản trị. Một số ít các quả bóng màu. Hai chốt. Đó là tất cả các bạn cần phải chơi một trò chơi của hồ bơi với tất cả cảm xúc của họ. Miscalculates xử lý bóng, quyền hạn và ném nhịp. Nếu bạn chọn tính năng nhiều người chơi, bạn có thể cạnh tranh trong thời gian thực, mà luôn luôn mang lại một mức độ cường độ vào trò chơi.