Race to Tomorrowland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Casey trong quest của mình để đạt được 'Tomorrowland' sự hấp dẫn của thành phố phải chạy, nhảy, né tránh và trượt để tránh những trở ngại và nhận được Toodos các 'Power Ups' bạn có thể.