Quick Dice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, nó nhanh chóng bị ném xúc xắc. Và nó cũng giúp có mục tiêu tốt. Bạn sẽ phải ném nó cố gắng để phù hợp với màu sắc của nó với một tại thời điểm roulette trông. Bạn có ba tùy chọn khác nhau để làm cho trò chơi trở nên đa dạng và thú vị hơn.