Quick Breakfast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngày bắt đầu và mọi người đi làm. Nhưng trước tiên, bạn phải ăn sáng. Tất nhiên họ không có nhiều thời gian, vì vậy vội vàng là điều cần thiết. Áp dụng nguyên tắc đó vào khả năng phục vụ bữa sáng mà khách hàng thiếu kiên nhẫn của bạn yêu cầu. Nhận thu nhập hàng đầu trong ngày và dành ngày hôm sau mỉm cười.