Pyme's Genocide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để Pyme có thể giải cứu và xây dựng lại người bạn của mình, anh ta sẽ phải vượt qua một loạt các nền tảng mà anh ta chỉ có thể truy cập bằng cách bay. Và để đạt được điều này, bạn sẽ phải hút bụi bằng chân không của mình vì nhiều sinh vật màu sắc sẽ dùng làm nhiên liệu để bay lên không trung.