Puzzle Stones

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, trong đó những viên đá lớn được sử dụng để xây dựng tất cả các loại tượng đài hùng vĩ. Giải một chuỗi câu đố dài và thú vị, trong đó bạn sẽ phải lắp đá chính xác. Bạn có thể thay đổi chúng và biến chúng nhiều lần nếu bạn thấy phù hợp, mặc dù lý tưởng là bạn vượt qua từng thử thách trong thời gian ngắn nhất.