Puzzle Fever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đang nghiện câu đố, đây đầu tiên với các vấn đề trong đó có một thời gian vui vẻ. Cố gắng để phù hợp với các mảnh một cách chính xác, tích lũy điểm và trao đổi nhận một cuộc hẹn danh dự.