Puzzle Bobble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con rồng nổi tiếng nhất trong trò chơi tốt nhất của họ, không có nghi ngờ. Chỉ đạo các mũi tên con trỏ đến nơi có hai hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu như của bạn sẽ khởi động.