Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Để có được bóng đạt đến đích của nó, bạn sẽ phải giải quyết các câu đố và đưa các mảnh một cách chính xác. Chỉ khi đó sẽ công bố con đường bóng nên đi.