Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để có được bóng đạt đến đích của nó, bạn sẽ phải giải quyết các câu đố và đưa các mảnh một cách chính xác. Chỉ khi đó sẽ công bố con đường bóng nên đi.