Puzzle Animal Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có cấu trúc trống rỗng và các mảnh với khuôn mặt của những con vật xinh đẹp. Đây lần lượt hình thành cấu trúc riêng của họ. Ý tưởng là để làm cho chúng phù hợp với tất cả theo thứ tự hoàn hảo. Bạn càng giải quyết nhiều câu đố, những người tiếp theo sẽ phức tạp hơn.