Putt It In

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi minigolf với 18 lỗ khác nhau và bốn nhân vật để lựa chọn. Để chơi bạn phải nhấp chuột mà bạn muốn đưa bóng vào lưới, chọn góc và lực lượng di chuyển chuột và nhấn chuột để khởi động.