Puto of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một lính đánh thuê với một nhiệm vụ: Giới thiệu bản thân vào căn cứ địch của Hồng quân và chấm dứt các kế hoạch thống trị thế giới của họ. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải đi qua tất cả các cơ sở của nó, tránh rơi vào bẫy, nhảy giếng và né đạn để tiến từng pha và đạt được mục tiêu của bạn.