Push Block

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả bắt đầu với một khối lập phương đơn giản có chức năng thu thập một số lượng bằng nhau trước khi đạt được mục tiêu và thêm con số tương ứng. Tất nhiên, con đường sẽ đầy những chướng ngại vật, dựa trên những cú đánh, có thể làm giảm lượng xô và do đó, không đạt được mục tiêu mong muốn.