Quảng cáo
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Rửa chó của bạn, răng sạch, diệt ký sinh trùng của họ, lược, chơi với anh ta, cắt móng dài của mình và bầu một bộ quần áo đầy màu sắc tốt mà relacen vẻ đẹp của nó không chỉ là một hành động đáng khâm phục và đẹp, nó cũng có thể hết sức thú vị, nhưng như trò chơi này cho thấy.