Puppy Fun Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rửa chó của bạn, răng sạch, diệt ký sinh trùng của họ, lược, chơi với anh ta, cắt móng dài của mình và bầu một bộ quần áo đầy màu sắc tốt mà relacen vẻ đẹp của nó không chỉ là một hành động đáng khâm phục và đẹp, nó cũng có thể hết sức thú vị, nhưng như trò chơi này cho thấy.