Puppy Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu có một cái gì đó mà con chó con này thích là để xem bảng điều khiển ở bên dưới, đầy những mảnh màu, phát nổ tại thời điểm bạn đánh dấu nhóm các mảnh chia sẻ giai điệu và in. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của một số ít chất nổ cũng đảm bảo một cảnh tượng nổi bật của ánh sáng và tia lửa.