Puppet Wrestling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai con rối trong trò chơi này bị mắc kẹt bằng tay nên làm cho phong trào xoắn và vặn vẹo khác để có được người kia rơi xuống đất và bị mất đầu. Bạn có thể cạnh tranh với bạn bè của bạn, người anh em của mình, cha của bạn, vẹt đuôi dài của bạn hoặc chính bạn dựa vào việc sử dụng mười tay.