Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phong cách ấn tượng, trang điểm thái quá, quần áo lạ lùng và do đó trở thành diva của punk. Compleméntalo với một số thái độ thực tế và phá vỡ rập khuôn.