Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Con quái vật này rất thích ngủ. Nó có một giấc ngủ rất sâu. Để đánh thức bạn phải làm cách ném đá vào đầu. Nhưng không đủ để ném, bạn phải sử dụng tất cả trí thông minh và sự khôn ngoan của bạn để lái xe cơ chế, mỗi lần, góp phần vào việc đá tiếp xúc với hộp sọ của sinh vật.