Pudding Monsters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ cẩn thận về từng chuyển động của quái vật để tập hợp tất cả chúng lại thành một và có thể đi đến màn hình tiếp theo. Có nhiều cấp độ khác nhau với độ khó tăng dần.