Pudding Land 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận pudding tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu để đạt được các mục tiêu của mỗi màn hình. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn sẽ có được vũ khí để đạt được mục tiêu của bạn nhanh hơn.