Proud Farmer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để trở thành một nông dân tự hào về rau của bạn, trước tiên bạn sẽ phải lựa chọn hoàn chỉnh. Bạn có một bảng đầy đủ chúng, để đặt chúng vào túi bạn phải tham gia chúng trong các nhóm tối thiểu ba bản, tất cả chúng đều giống nhau. Vì vậy, từng chút một, họ sẽ thêm vào để hoàn thành bộ sưu tập.