Prop Busters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người chơi này bạn là một đối tượng với một mục đích duy nhất: để thoát khỏi những thợ săn muốn giết bạn và tồn tại tại một thời điểm nhất định. Vì vậy, tận dụng điều kiện của bạn để xác định vị trí của mình mà không ai nhận ra bạn. Bạn thậm chí có thể thay đổi hình dạng. Và nếu một thợ săn phát hiện ra bạn, hãy chạy vội vã và tìm một nơi ẩn náu khác!