Project Grand Auto Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn vừa ra khỏi tù và trở về quê hương chỉ với một ý định duy nhất: Trở thành vua của thế giới ngầm. Đối với điều này, bạn sẽ phải dựa vào các đồng chí cũ, những người sẽ giúp bạn truyền bá tà ác. Đối với mỗi nạn nhân rơi, bạn sẽ kiếm được tiền. Mua vũ khí và sử dụng xe hơi để áp đặt khủng bố.